Wady i zalety leasingu
03 sty

Wady i zalety leasingu

Leasing polega na tym, że leasingodawca dostarcza leasingobiorcy jakąś rzecz np. samochód, komputer itp. Leasingobiorca zobowiązuje się leasingodawcy do płacenia określonej kwoty rozłożonej na raty. Ma to swoje wady i zalety.

Leasing
03 sty

Leasing

Leasing polega na oddaniu do użytkowania środka trwałego na określony czas i za określoną opłatą, przedmiotami w leasingu mogą być np. samochód, komputer lub inny cenny przedmiot, a także umowa leasingu na przykład na technologie.

Czy warto kupować laptopy poleasingowe?
27 gru

Czy warto kupować laptopy poleasingowe?

Planując zakup laptopa warto się zastanowić nad tym, czy ma być to nowy komputer, czy może warto kupić laptopa poleasingowego. Pierwsza opcja ma swoje zalety – to jest oczywiste. Jednak zakup używanego laptopa też ma swoje zalety, które w pewny...

Leasing samochodów ciężarowych oferta
26 gru

Leasing samochodów ciężarowych oferta

Sta­ty­styki poka­zują, że już ponad 60% przed­się­bior­ców korzy­sta z oferty leasin­go­wej jeżeli zamie­rza zmie­nić flotę samo­cho­dową lub lub gdy potrze­bują dodat­ko­wego lub kolej­nego samo­chodu. Leasing staje się coraz to bar­dziej popu­lar­...