Jeśli nie mamy całej kwoty nie zakup, np. nowego samochodu, nieruchomości czy jakichś urządzeń, to możliwe jest wzięcie tego w leasing. Jednak warto wcześniej dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest leasing i jakie trzeba spełnić kryteria, aby możliwe było podpisanie takiej umowy. Taki leasing daje nam wiele możliwości i pozwala od razu korzystać z danego przedmiotu, który wzięło się właśnie w leasing.

 

Co to jest leasing i jakie są z niego korzyści?

Słowo leasing pochodzi z języka angielskiego od słowa tease, co oznacza nająć, wydzierżawić. W polskim systemie prawa leasing regulowany jest przez Kodeks cywilny w artykule 709(1) ? 709(18). Więc na czym on polega? W przypadku leasingu jedna strona umowy, czyli osoba finansująca (leasingodawca), przekazuje drugiej osobie, czyli korzystającemu (leasingobiorcy), możliwość korzystania z danej rzeczy, która została ujęta w umowie, przez określony czas i w zamian za ustalone raty leasingowe.

Bardzo ważne jest, aby leasingobiorca płacił zawsze w terminie raty leasingowe, które składają się ze składnika kapitałowego, który oznacza wartość użytkową danej rzeczy na czas leasingu, a także ze składnika odsetkowego, który jest wynagrodzeniem dla osoby finansującej.

Dla osoby, która w tej umowie jest leasingobiorcą, płyną pewne korzyści. Dzięki podpisaniu takiej umowy i małym wkładzie własnym może korzystać z określonej rzeczy. Poza tym osoba ta ma możliwość rozliczenia podatku VAT.

Podmioty umowy leasingu

Przy umowie leasingu wyróżnia się trzy podmioty:

lesingodawca ? to osoba finansująca, która jest właścicielem danej rzeczy i przekazuje ją drugiej osobie na określony czas i na warunkach, które zostały ujęte w umowie, ale też zobowiązuje się do płacenia rat leasingowych. Taką osobą finansującą może być firma, która jest znana właśnie z świadczenia takich usług;
leasingobiorca ? to osoba korzystająca z danej rzeczy na podstawie warunków określonych w umowie  i płaci raty leasingowe. Najczęściej taką osobą korzystającą  jest przedsiębiorca, a bardzo rzadko osoba fizyczna;
zbywający ? to osoba, od której leasingodawca nabywa daną rzecz na własność. Tutaj bardzo ważne jest to, aby osoba finansująca wydała osobie korzystającej daną rzecz, a wraz z nią odpis umowy z osobą zbywającą, ale także inne dokumenty, np. dokument gwarancyjny.

 

Rodzaje leasingu

Jeśli z osobą korzystającą umowę zawiera bezpośredni producent danej rzeczy to mamy do czynienia z leasingiem bezpośrednim. Natomiast, gdy w takiej transakcji uczestniczy więcej niż dwie strony to mamy do czynienia z leasingiem pośrednim. Wyróżnia się cztery rodzaje leasingu, ale te najbardziej popularne to leasing operacyjny i finansowy. Na czym polega więc każdy z tych Lessingów? Otóż na tym, że:

leasing operacyjny ? inaczej nazywany jest leasingiem usługowym i polega na tym, że na jakiś czas przekazuje się do użytkowania dany przedmiot. W tym przypadku czas ten jest krótszy niż czas normatywnego zużycia właśnie tej rzeczy. Poza tym osoba korzystająca płaci raty leasingowe, które stanowią dla niego koszt uzyskania przychodów. Ważne jest również to, że przedmiot takiego leasingu nie podlega u niego amortyzacji. Dodatkowo w umowie przy tym leasingu operacyjnym osoba korzystająca ma prawo do kupienia danej rzeczy po zakończeniu umowy, a może to zrobić za wartość końcową, która jest powiększona o podatek VAT. Tutaj podatek VAT płaci się z każdą ratą leasingową;

leasing finansujący ? inaczej nazywany jest leasingiem kapitałowym i polega na tym, że daną rzecz oddaje się w użytkowanie w zamian za płacenie rat leasingowych. W tym przypadku przedmiot leasingu będzie własnością leasingodawcy, a amortyzować może go leasingobiorca. Natomiast w umowie można też zagwarantować przeniesienie tytułu własności. Tak samo jak w leasingu operacyjnym, leasing finansowy pozwala też na zamieszczenie w umowie klauzuli, która będzie dotyczyła sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Dzięki temu leasingobiorca ma prawo do wykupienia danej rzeczy, czyli przeniesienia własności. W związku z tym ten leasing jest podobny do kredytu albo pożyczki. Poza tym ten rodzaj leasingu rozliczany jest (podatek VAT) tak samo jak leasing operacyjny. Jednak warto pamiętać, że w tym przypadku podatek VAT od rat leasingowych  płaci się z góry za cały okres trwania umowy;

leasing zwrotny ? ten rodzaj leasingu może wziąć firma, która ma jakieś środki trwałe, ale nie ma w ogóle gotówki, za którą mogłaby kupić daną rzecz. Dlatego możliwe jest to, aby ta firma oddała firmie leasingowej część swojego majątku trwałego w zamian za gotówkę, aby mogła wziąć te środku w leasing;

leasing konsumencki ? nazywany jest inaczej leasingiem prywatnym, a mogą go zawierać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

 

Co można wziąć w leasing?

Przedmiotem takiej umowy mogą być tylko i wyłącznie rzeczy, co jest zgodne z Kodeksem cywilnym, a dzielą się one na: nieruchomości, obiekty konsumpcyjne oraz obiekty inwestycyjne. Natomiast w przypadku umowy nienazwanej, która ma charakter umowy leasingu, mogą być rzeczy, wartości niematerialne oraz prawne.

Czy można rozwiązać umowę leasingu?

Można rozwiązać umowę leasingu, ale wtedy, gdy odpowiadają za nie okoliczności, za które osoba finansująca nie ponosi odpowiedzialności. W przepisach nie zostało powiedziane, jakie mogą być tego powody, a więc może to być powód finansowy albo utrata zapotrzebowania na daną rzecz przez przedsiębiorstwo.

Na co zwrócić uwagę podczas wybierania rodzaju leasingu?

Podczas wybierania rodzaju leasingu należy zwrócić uwagę, jakie warunki trzeba spełnić, aby możliwe było podpisanie takiej umowy. Kolejnym ważnym elementem jest wysokość opłaty wstępnej. Bardzo ważne jest również sprawdzenie w umowie, jakie grożą konsekwencje za spóźnienie się z opłaceniem raty leasingu.

Następnym ważnym elementem jest to, w jakim czasie należy spłacić leasing oraz warto się dowiedzieć, czy można spłacić wcześniej leasing i na jakich warunkach będzie się to odbywało.

Leasing na samochód czy kredyt?

Leasing to bardzo korzystne rozwiązanie, a szczególnie dla małych i średnich firm. Firmy leasingowe mają w swojej ofercie nie tylko samochody osobowe, ale również pojazdy specjalistyczne. Dlaczego leasing jest lepszy niż kredyt? Ponieważ bank nie zawsze chce udzielić kredytu małej firmie, a przeważnie tej, która dopiero rozkręca działalność. Poza tym kolejnym plusem umowy leasingowej jest to, że osoba korzystająca pod koniec umowy leasingowej może wymienić swój samochód na nowszy. No i oczywiście można odliczyć podatek VAT, ale pod pewnymi warunkami.

Bardzo ważna różnica pomiędzy leasingiem a kredytem polega na tym, że przy kredycie samochód będzie własnością kupującego. Natomiast w leasingu przez okres trwania umowy samochód cały czas będzie należał do leasingodawcy. Jednak można przy leasingu wykupić auto po okresie leasingowanie.

Zatem czy leasing będzie tańszy niż kredyt?

Każdy taki przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, ponieważ każdy z nas ma inne możliwości kredytowe. W niektórych przypadkach tańszym rozwiązaniem będzie kredyt, a w innych leasing, a zależy to od kilku czynników:

 

rodzaju przedmiotu leasingowego,
wartości tego przedmiotu,
okresu spłaty,
wkładu własnego,
sposobu opodatkowania przedsiębiorcy.

 

Ważne jest, aby pod uwagę wziąć nie tylko koszty takiego produktu, ale również tzw. tarczę podatkową, a więc to, ile koszty takiego leasingu pozwolą zaoszczędzić nam na podatku. To właśnie przeważnie przy leasingu są większe oszczędności podatkowe, ponieważ ludzie chętniej zaigrają umowę o leasing operacyjny. A ten leasing pozwala na wliczenie w koszty całej wartości miesięcznej raty. Natomiast przy kredycie czy leasingu finansowym do kosztów podatkowych wlicza się tylko część odsetkowa raty, ale możliwe jest tutaj również amortyzowanie samochodu przez przedsiębiorcę.

Czyn można wziąć w leasing przedmioty używane?

Możliwe jest wzięcie, np. samochodu używanego w leasing, ale trzeba pamiętać, że nie wszystkie firmy mogą mieć taką ofertę. Poza tym każda z takich firm może mieć inne wymogi, np. wiek samochodu, który chce się wziąć w leasing.

Na ile można wziąć leasing?

Leasing jest produktem finansowym, a to oznacza, że są pewne ograniczenia związane z czasem trwania umowy. Jednak przy leasingu finansowym czas trwania umowy może zostać dowolnie ustalony przez obydwie strony. Natomiast przy leasingu operacyjnym taki minimalny czas trwania umowy wynosi 40% okresu amortyzacji danego środka trwałego, a to oznacza, ze dwa lata dla samochodów osobowych, a dla innych maszyn czy urządzeń mogą to być nawet trzy albo cztery lata. Taki maksymalny czas trwania umowy zależy od rodzaju środka trwałego oraz od leasingodawcy, a może wynosić maksymalnie pięć lat.

Jednak warto pamiętać, że im dłuższy jest czas leasingu, to mniejsze są raty, ale tutaj będzie większy całkowity koszt przedmiotu niż przy takim krótszym czasie trwania umowy. Ale jak będzie krótsza umowa, to będą wyższe raty.

Plusy i minusy leasingu

Leasing operacyjny czy też finansowy ma też swoje plusy, jak i minusy. Bardzo często dana firma bierze coś w leasing, ponieważ płyną z tego korzyści podatkowe, np. koszt leasingu operacyjnego może zostać wliczony w koszty uzyskania przychodu. Kolejnym plusem jest to, że gdy w leasing brany jest środek trwały, to to nie powoduje, że zmniejsza się zdolność kredytowa firmy. Formalności są ułatwione, a zabezpieczeniem jest przedmiot umowy, np. samochód.

Natomiast wadą takiego leasingu jest to, że nasz przedmiot umowy, np. samochód jest cały czas własnością firmy leasingowej, a gdy dojdzie, np. do bankructwa firmy, to samochód może zostać odebrany osobie korzystającej.

Coraz więcej osób zaczyna brać niektóre przedmioty w leasing, ponieważ jest to dla nich o wiele lepsze rozwiązanie niż wzięcie kredytu albo zbieranie pieniędzy przez dłuższy czas. Jednak to, czy leasing będzie najlepszym rozwiązaniem zależy od kilku czynników, a przeważnie od potrzeb i możliwości firmy. Z takiego leasingu korzystają najczęściej duże firmy, ale mogą go również brać małe i średnie firmy, które dopiero rozkręcają swoją działalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.