Czym jest i na czym polega analiza finansowa?

Analiza finansowa to jeden z głównych elementów analizy ekonomicznej, będącej z kolei podstawą analizy działalności całego przedsiębiorstwa. Obejmuje wszystkie informacje dotyczące sytuacji finansowej firmy i jest niezbędna do efektywnego zarządzania jej otoczeniem. Przeprowadzenie analizy finansowej pozwala na lepsze zrozumienie branży przedsiębiorstwa, rodzajów ryzyka czy wyników uzyskanych w sprawozdaniu finansowym.

Czynniki uwzględniane w analizie finansowej

Analiza finansowa jest tak naprawdę zbiorem informacji o wynikach finansowych przedsiębiorstwa. Dane te są kluczowe w procesie zarządzania firmą, a także współpracującymi z nią kontrahentami czy inwestorami. W analizie finansowej uwzględniane są różne czynniki, w tym sprawozdania finansowe i ocena przepływów pieniężnych. Pod uwagę brane są także aspekty kształtujące wyniki finansowe przedsiębiorstwa, dotyczące m.in. płynności, obrotności, aktywności, efektywności czy zadłużenia.

Źródła danych w analizie finansowej

Analizę finansową przeprowadza się przede wszystkim na podstawie danych ilościowych. Obejmuje ona zarówno ocenę, jak i interpretację tych informacji oraz zmian ich wielkości w czasie. Jako źródła danych wykorzystuje się głównie materiały ewidencyjne – takie jak dane księgowe, sprawozdania finansowe, wyniki poprzednich analiz, kalkulacje oraz inne dokumenty przedstawiające działalność przedsiębiorstwa. Prawdziwość danych będących podstawą analizy decyduje o rzetelności wyników.

Wyniki analizy finansowej

Wyniki przeprowadzanej analizy finansowej powinny być interpretowane w oparciu o właściwą bazę odniesienia, np. oczekiwane wielkości czy obowiązujące standardy. Wnioskowanie musi też uwzględniać odchylenia od wzorców, z uwzględnieniem otoczenia i uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa. Porównywalne wartości powinny być jednorodne, a tym samym dotyczyć tego samego aspektu ekonomicznego. Jeżeli bezpośrednie zestawienie danych nie jest możliwe, należy wyeliminować różnice metodologiczne, finansowe, organizacyjne lub rzeczowe.

Artykuł powstał we współpracy z Narzędzie do analizy finansowej – eanaliza.pl

26 thoughts on “Czym jest i na czym polega analiza finansowa?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *