Leasing jest jedną z formą finansowania naszych zakupów, która w ostatnim czasie staje bardzo popularna wśród właścicieli firm. Zakup samolotu także możemy sfinansować poprzez leasing. Gdy już zdecydujemy się na skorzystanie z leasingu to należy bardzo dobrze przyjrzeć się poszczególnym formom leasingu.

Leasing samolotów

zloz-wniosek

Gdy wybierzemy leasing finansowy to po zakończeniu umowy leasingowej staniemy się właścicielem naszego samolotu. Zakupiony samolot w ramach leasingu finansowego zostaje wliczony do majątku firmy. Związku z tym to na leasingobiorcy ciąży obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć odsetki raty leasingowej. Leasing finansowy wymaga od leasingobiorcy uiszczenia opłaty wstępnej przed podpisaniem umowy, która wynosi od 20 do 30 procent ceny samolotu.

Umowa leasingowa w przypadku leasingu finansowego trwa 10 lat. Warto jednak zauważyć, że podpisanie umowy na 10 lat może negatywnie odbić się na flocie i finansowej sytuacji przewoźnika. Wynika to z tego, że przewoźnik musi się dostosowywać do sytuacji popytowej. Należy mieć też na uwadze fakt, iż trudna sytuacja finansowania przewoźnika może spowodować, że nie będziemy mogli skorzystać z długoterminowego finansowania w ramach leasingu. Kolejnym sposobem finansowania naszych inwestycji w ramach leasingu jest leasing operacyjny.

Leasing operacyjny cechuje się krótkim okresem trwania umowy. W przypadku leasingu operacyjnego samolot jest zaliczany do majątku leasingodawcy. Związku z tym to na leasingodawcy ciąży obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a nie na leasingobiorcy. Do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorca może zaliczyć ratę leasingową oraz opłatę wstępną.Okres trwania umowy nie przekracza 10 lat. Po zakończeniu okresu trwania umowy samolot  powraca do leasingodawcy.

Ten rodzaj leasingu wymaga od leasingobiorcy wpłaty przed podpisaniem umowy zwrotnego depozytu. Zwrotny depozyt wynosi od 3 do 5 rat. Opisywany właśnie rodzaj leasingu daje przewoźnikowi zwiększoną swobodę. Gdy popyt ulegnie zmianie w sposób wyraźny przewoźnik ma możliwość redukcji niepracującej lub wymiany. W ramach leasingu operacyjnego należy pamiętać, że leasingobiorca jest zobowiązany do zwrotu samolotu w takim samym stanie jak przed podpisaniem umowy leasingowej. Ten warunek jest wymagany w celu minimalizacji przestoju samolotu przed możliwym przekazaniem go kolejnemu leasingobiorcy. Samolot w okresie eksploatacji może być leasingowany 4 lub 5 razy, a w przypadku krótkich umów jeszcze częściej. Należy zaznaczyć, że samolot traci na wartości na każdym razem gdy jest przekazywany kolejnemu leasingobiorcy.

Zobaczymy na przykładach ile wynosi depozyt gdy wybierzemy leasing operacyjny, a ile pierwsza wpłata gdy zdecydujemy się na leasing finansowy.

 

Przy samolocie Boeing 737-700 (rok produkcji 2008), którego cena wynosi 24,9 mln USD depozyt wynosi 747 tys. USD(leasing operacyjny), a 6,23 mln USD wynosi pierwsza wpłata(leasing finansowy).
Przy samolocie Airbus A320-200 (rok produkcji 2008), którego cena to 27,4 mln USD depozyt wynosi 822 tys.USD(leasing operacyjny), a 6,85 mln USD będzie wynosić pierwsza wpłata(leasing finansowy).

 

Gdy będziemy wybierać rodzaj leasingu to warto kierować się kosztami jakie poniesiemy związku z zawarciem umowy leasingowej. Polecanym rodzajem leasingu jest leasing operacyjny. Pozwala on nam na zwiększenie kosztów, które będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a co pozwoli nam na zmniejszenie podstawy opodatkowania.

Przed podpisaniem umowy leasingowej należy bardzo dokładnie przeanalizować ofertę jaką proponuje nam leasingodawca. Ważne jest to, abyśmy zwrócili uwagę na następujące elementy oferty. Pierwszym takim elementem jest oprocentowanie. Oprocentowanie leasingu jest zależne od marży firmy leasingowej oraz bazowego składnika. Na marżę wpływa przedmiot, wartość i rodzaj leasingu, czas trwania leasingu, waluta leasingu. Kolejnym elementem ważnym są dodatkowe opłaty.

 

Dodatkowe opłaty mogą wystąpić w sytuacji gdy przedmiot leasingu jest niewłaściwe użytkowany, używany jest przez osoby trzecie, leasingobiorca opóźnia się z płatnościami oraz leasingobiorca dokonał modyfikacji maszyny bez zgody firmy. Leasingobiorca powinien pamiętać, że związku z wyżej wymienionym sytuacjami firma leasingowa może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Warto też negocjować z firmą leasingową ofertę leasingu. Negocjować możemy cenę przedmiotu leasingu, koszty ubezpieczenia czy możliwość taniej cesji umowy leasingowej, ponieważ zazwyczaj dokonanie cesji jest kosztowne.

Przy wyborze firmy leasingowej należy zwrócić uwagę na to czy dana firma leasingowa oferuje jakieś inne korzyści związane z skorzystaniem z oferty leasingowej. Takimi korzyściami dla leasingobiorcy mogą kart paliwowe czy zniżki na ochronę prawną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.