Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Gra jest motywatorem, który wykonywa, że uczniowie chętniej nasuwają się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, jasnej barwy dźwięków i rząd ich głośności jest szczęśliwy i spokojny – przechodzimy do postępowania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Wałcz

Ta efektywna forma psychoterapii może posłużyć podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W jaki strategia zastosować tę metodę w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako materiał terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowoczesnych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym coraz szerszą renomą zajmuje się muzykoterapia, która ułatwia uczniom w odkrywaniu świata. Terapia grą jest pewnym z punktów terapii kompleksowej cierpiącej na końca ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, myśli i wzrost orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka i poddanie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Wałcz

Wpływ gry na system człowieka

Muzykoterapia to linia psychoterapii wykorzystująca muzykę jako materiał stymulujący rozwój podopiecznego i wygładzający jego zachowanie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Gry i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, że w ramach tej techniki wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) i aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, trendem również na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Działania z muzykoterapii łączone w pracy z uczniom z niepełnosprawnością

Samą z form oddziaływania terapeutycznego w pracy z dzieckiem z wadą jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich zajęć podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w rozmiarze słuchu, wzroku, dotyku, węchu i dodatku. Istotną rolę w momencie spotkań terapeutycznych pełnią ćwiczenia motoryki delikatnej i aktywizacja dziecka w rejonie kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne powinny stanowić tworzone przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla niemowlęcia z niepełnosprawnością sprzężoną takie działania przybierają formę oddziaływań na pokładzie zmysłowym.

Muzykoterapia Wałcz

W książce terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków organizowanych przez podopiecznych borykających się z przeszkodami w porozumiewaniu się. Warto mieć, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają układ z emocjonalnym oddziaływaniem gry na środek. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że najbardziej silnym elementem w muzyce jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Wałcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.