Czy na ropie da się zarobić

Na czym liczy inwestowanie w ropę? Czarne złoto na zbycie surowcowym Ropa naftowa to podstawowy, energetyczny surowiec, który wykonywa znaczną pozycję na świecie. Jej niezwykłość liczy na ostatnim, iż jest wykorzystywana do produkcji paliw płynnych, które zapewniają do napędu środków transportu. Obok gazu ziemnego, węgla silnego oraz brunatnego ropa stanowi istotny kopalny surowiec energetyczny gospodarczego świata. Nie zaskakuje wiec fakt, że wkładanie w ropę interesuje coraz szersze grono inwestorów

Na czym liczy inwestowanie w ropę? Czarne złoto na zbycie surowcowym

Z artykułu dowiesz się:

jakie są rodzaje ropy naftowej,
jak inwestować w ropę,
z czego chcą notowania cen ropy.

Jak zarobić na taniejącej ropie?

Czarne złoto – rodzaje ropy naftowej

Na zbycie jest kilka modeli tego surowca. Do najłatwiejszych zdaje się cztery rodzaje ropy. Są wówczas:

• ropa Brent – jest czerpana z zakresu Morza Północnego. Przylega do gatunku „słodkiej” ze względu na niewielką zawartość siarki.

• ropa WTI – pochodzi głównie ze Stanów Związanych z rejonów Apallachów i Luizjany. To zarówno ropa „słodka” oraz słaba.

• Ural (REBCO) – wydobycie ropy liczy w ostatnim przypadku pomieszczenie w Zachodniej Syberii zaś w stronach gór Uralu. Ważna ją zdać do gatunku „kwaśnych”.

• Benchmark OPEC Reference Basket – to koszyk budujący się z wielu rodzajów ropy wydobywanych i oferowanych przez kraje kartelu OPEC.

Inwestowanie w ropę – szeroki wachlarz możliwości

Handel surowcami takimi jak ropa przenosi się za pomocą standaryzowanych kontraktów terminowych na międzynarodowych giełdach. Rynek towarowy dzieli się na dwie grupy uczestników: pierwsza spośród nich to podmioty handlujące kontraktami w obiektu zabezpieczenia cen towarów (hedging). Druga wersja to spekulanci, którzy zasługują na miary cen ropy naftowej.

Stosunkowo młodymi sprzętami są kontrakty na różnice kursowe (CFD). Inwestowanie w ropę w taki wyjście jest dzisiaj proste w moc firmach finansowych, więcej w TMS Brokers. Traderzy chętnie biorą ten mechanizm z racji tego, że pragnie on niższego zaangażowania pieniądza niż np. kontrakty futures. Poniżej krótka charakterystyka możliwości inwestowania w ropę:

Contract for difference (CFD)
CFD to instrument pochodny. Dokładnie oznacza kontrakt na różnice kursowe. Jest jednoznaczny na zbycie OTC (Over the Counter), czy na zbycie pozagiełdowym. Instrument tenże stanowi lewarowany, co świadczy, iż nie trzeba mieć naprawdę długimi środkami pieniężnymi jak w wypadku lokaty w układy futures. W TMS Brokers przydatne są dwa rodzaje kontraktów CFD opartych o cenę ropy:

CFD oparty o cenę kontraktu terminowego futures na ropę Brent pisanego na giełdzie Intercontinental Exchange Futures Europe (ICE Futures Europe)
CFD oparty o futures na ropę WTI z giełdy NYMEX.
Wartość nominalna 1 kontraktu (1 lota) zatem w jakimś, jak dodatkowo w przeciwnym przypadku ta cena baryłki pomnożona przez 1000 USD. Wadą tego sprzętu stanowi toż, że wkładanie w ropę jest tu możliwe przy otwarciu pozycji krótszej niż 1 lot. Są tanie dziesiętne, jak również przednie części kontraktu, co otwiera drogę inwestorom z młodszym portfelem. Inwestycje na kontraktach CFD przebiegają podobnie jak na zbycie forex. Ropa prawdopodobnie być przez nas kupowana (pozycja długa) lub sprzedawana (pozycja krótka) – więc możemy inwestować w trakcie trwania hossy oraz bessy.

Kontrakt Futures
Kontrakt Futures oparty o cenę ropy WTI Light Seet jest zapisywany na giełdzie NYMEX (New York Mercantile Exchange) CME. Instrument tenże stanowi całkowicie wystandaryzowany, ponieważ podlega obrotowi giełdowemu. Jeden kontrakt opiewa na wartość 1000 baryłek. Instrument na giełdzie ma ticker CL. Minimalna zmiana waloru wynosi 0.01 USD, co świadczy, że przy najmniejszym ticku, przy jednym kontrakcie, zysk lub strata wyniesie 10 USD. Aby zacząć 1 kontrakt, wymagany depozyt wstępny wynosi ok. 4710 dolarów. Niestety, kontrakty futures nie są podzielne, dlatego oraz nie możemy nabyć lub sprzedać tanio niż jednego kontraktu. Ten aparat jest jednoznaczny na jakiejś z budów transakcyjnych w Lokalu Maklerskim TMS Brokers (platforma TMS Direct).

ETF-y oparte o cenę ropy
Instrument typu ETF (Exchange Traded Funds) jest funduszem inwestycyjnym, jaki cierpi na celu odzwierciedlenie zachowania określonego benchmarku. Takim benchmarkiem prawdopodobnie być cena ropy naftowej. Fundusz dokonuje emisji jednostek ETF (tytułów uczestnictwa, jakie są papierami wartościowymi) na podstawie zakupionych do portfela instrumentów finansowych. Tytuły uczestnictwa są pisane na giełdzie. Wadą tego gatunku sprzętów są znacznie małe ceny, bowiem te przyrządy są zarządzane pasywnie.

Od czego chcą notowania cen ropy?

Wahania kursu amerykańskiej waluty w forma naturalny mają nacisk na wycenę czarnego złota, natomiast tymże samym na inwestowanie w ropę. Dzieje się właśnie więc, że waluta USA jest osobą rozliczeniową w światowym obrocie czarnym złotem. Aprecjacja dolara będzie robić spadek notowań cen ropy, a osłabienie USD przełoży się na dominację byków na zbycie tego surowca energetycznego.

Jak każdy rynek surowcowy, również rynek ropy naftowej jest zależny od relacji popytowo-podażowej. To tak podaż (czyli wydobycie) ropy oraz popyt (konsumpcja) mocno determinują ceny ropy na giełdzie. Globalny wzrost finansowy będzie grał zapotrzebowanie na czarne złoto. Natomiast recesja zadziała odwrotnie.

To, czy ropa zdrożeje w bliskim okresie, będzie zależeć m.in. od decyzji kartelu OPEC, nastrojów inwestorów, wydarzeń geopolitycznych czy informacji na problem zapasów ropy (wydawanych przez DoE lub API).

Cena baryłki ropy jest wyjątkową kwestią dla ludziach krajów, które stosują ten surowiec w prostym przemyśle. Droższa ropa to większy koszt produkcji dóbr oraz usług, co z serii przenosi się na stok marży zysku oraz spadek efektywnego popytu

Zobacz również Oil Profit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *