Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Zatrudnienie cudzoziemców (m.in. Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, Rosjan, Mołdawian) w Niemczech. Delegowanie pracowników spoza Unii do publikacji w przeciwnym kraju Unii Europejskiej. Polscy pracodawcy są okazja wysyłania do produkcji za granicą polskich pracowników jak i obywateli innych państw trzecich niebędących członkami Unii Europejskiej.

Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Z wycieczki na zainteresowanie naszym rynkiem pracy obywateli Ukrainy, więc oni są najczęściej wysyłanymi do produkcji za granicą cudzoziemcami przez naszych pracodawców.

Kierowanie jest jedyną formą wysłania człowieka do własnego świata w sensie czasowego pisania funkcji w ostatnim regionie. Należy przy tymże pamiętać, iż w pełnym okresie w jakim pracownik prowadzi prostą pozycję za granicą obowiązują stawki płacy według niemieckich przepisów (Mindestlohn) a minimalna cena od 1 stycznia 2019 roku wynosi 9,19 euro za godzinę pracy brutto dla pracownika delegowanego, przy czym w moc branżach obowiązują wyższe wartości płacy minimalnej np. w sferze budowlanej. Aby oddelegować cudzoziemca ze wschodu do publikacji w Niemczech, wskazane jest zdobycie wizy Vander Elst. Istnieje wtedy wiza wydawana przez Ambasadę Niemiec w Warszawie. Traktat o byciu Unii Europejskiej (TFUE) określa zasadę swobody świadczenia usług obejmującą prawo przedsiębiorstwa do realizacji swoich pomocy w różnym państwie członkowski Unii Europejskiej. Przedsiębiorca na tej zasadzie może tymczasowo delegować swoich pracowników bez wymogów uzyskiwania dla nich oddzielnie pozwoleń na pracę co stanowiło znaczenie gdyby pracownik samodzielnie chciał osiągnąć zatrudnienie zdecydowanie w niemczech bez udziału Polskiego pracodawcy. Kraje członkowskie UE wprowadzają wewnętrzne przepisy, które decydują warunki i wartości na jakich pracodawcy innych krajów UE mogą kierować swoich pracowników do publikacji w ich świata.

Niemiecka wiza Vander Elst wydawana istnieje w końcu tymczasowego świadczenia pomocy w Niemczech pracownika, którego do publikacji w Niemczech deleguje Polski pracodawca.

Samo uzyskanie wizy składa się ze działaniem kilku wymagań:

Obcokrajowiec pragnie liczyć zawartą umowę o rzecz czy zejście z Polskim pracodawcą, w kontaktu z tymże musi być ubezpieczony i rozwijać minimum od miesiąca u pracodawcy, który pragnie delegować człowieka do publikacji w Niemczech. Wymaga w kontaktu z obecnym legalnie żyć na terenie Polski, mieć uprawnienie na rzecz. Konieczny jest materiał wystawiany przez Nasz ZUS – zaświadczenie A1 poświadczające, że pracownik podlega Polskiemu prawu w zakresie ubezpieczenia publicznego i co ważne aby wystąpić po te fakty konieczne jest wcześniejsze udokumentowane zameldowanie w Polsce i uzyskanie Polskiego Certyfikatu Rezydencji Podatkowej, który decyduje świat w jakim pracownik liczy się z osiąganych dochodów.

Uzyskanie wszystkich tych materiałów trwa kilka tygodni a w przypadku braku konieczności uzupełniania braków dla uzyskania któregoś z obowiązujących dokumentów może zakończyć się w ok. 4 tygodniach od momentu zatrudnienia pracownika w Polsce. Ten termin istnieje też niezbędny aby udowodnić, że funkcja w Niemczech nie jest samym celem zatrudnienia pracownika a od razu po zatrudnieniu nie pewnie on pozostać legalnie wysłany za granicę. Pracownik pracownik istnieje na zawodowe w Polsce oraz jego rola za granicą ma cel jedynie tymczasowy a w ramach swojej książki w Polsce został wysyłany do realizowania swoich celów na gruncie Niemiec okazjonalnie np. przez 3 miesiące. Wniosek o danie wizy Vander Elst należy po wcześniejszym zarejestrowaniu się online złożyć w Ambasadzie Niemiec w Stolicy wraz z opłatą 75 euro (równowartość w dobrych polskich). Agencja Work Holding za uwaga przy kompletowaniu i składaniu wniosku otrzymuje od pracodawcy dodatkową cenę za pomoc w wysokości 250 zł netto za jakiegoś pracownika.

Organizacja Pracy Tymczasowej Work Holding, umożliwia Polskim pracodawcom usługa we wszelkich procedurach i skuteczne delegowanie swoich pracowników do Lekturze w Niemczech. Nasza radę jest kompleksowa – od funkcjonalnej oraz silnej rekrutacji gości z końców takich jak Ukraina, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja czy Nasza poprzez konsultacje prawe oraz korzyść w załatwieniu wszystkich obowiązujących w ciągu delegowania pracowników materiałów i wizy Vander Elst, aż po rozliczanie kadrowo księgowe.

Do sądzie należy dołączyć: dwa efekty w stylu niemieckim, aktualne fotografie biometryczne, paszport, udokumentowanie pobytu i sztuce u pracodawcy, umowa pracodawcy z firmą z własnego państwa UE, pismo od firmy oferującej usługi i dokument A1 oraz kartę EKUZ.

Pracodawca delegujący pracowników musi też zgłosić ten fakt w niemczech w nowych pracach w relacje od wielu szczegółów, które sam mogą chcieć poszczególnego zgłoszenia:

Zollamt – Niemiecki Urząd Celny, na internetowym portalu zgłoszeniowym należy zgłosić delegowanych pracowników wielu branż.

SOKA-Bau – Zgłaszamy pracowników branży budowlanej (oraz dotyczy elektryków). Niemiecka kasa urlopowa do której należy także odprowadzać składkę na urlop.

Finanzamt – Niemiecki Urząd Skarbowy, BG-Bau – ubezpieczyciel wypadkowy branży budowlanych, Deutsche Rentenversicherung – Ubezpieczenia Społeczne, Urząd meldunkowy (pracownicy pozostający w niemczech ponad 3 miesiące podlegają meldunkowi)

Pracownik wysyłany do publikacji w Niemczech podlega przepisom w obrębie płacy minimalnej według niemieckich przepisów Mindestlohn. Płaca minimalna dzieli się w relacje od części i np. ogólna cena to minimum 9,19 euro brutto za godzinę pracy ale dla branży budowlanej wtedy w relacje od kwalifikacji minimum 12,20 euro brutto za godzinę pracy. Niemieckie urzędy jak także jedne firmy do publikacji w jakich ludzie są delegowani przykładają sporą wartość do oceny czy pracownicy otrzymują płacę dobrą z niemieckimi przepisami. Na bieżąco weryfikowane są płatności wynagrodzenia, listy płac, godziny pracy i nawet polskie deklaracje podatkowe pracowników. Pewną część wypłaty dla pracownika można wypłacić natomiast w formie ryczałtu czy diety więc w styl niepodlegającą opodatkowaniu.

Mimo zatrudnienia pracownika przez Rodzimą firmę, pracownikowi delegowanemu przysługuje gwarancja warunków sztuce oraz płacy minimalnej według przepisów kraju do jakiego został delegowany, czyli tutaj Niemiec. Pracownikowi przysługuje także urlop w kształcie powstającym z przepisów niemieckich.

Zapraszamy do pomocy oraz współpracy zainteresowanych przedsiębiorców a ponadto Niemieckie firmy zainteresowane pracownikami delegowanymi z Naszych spółek.

Źródło artykułu Praca dla Ukraińców w Niemczech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.